Get Adobe Flash player

Sponsorzy

Honorowy Patronat

Wspierają nas:

Partnerzy

PODBESKIDZKA LIGA AMATORSKA PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT 2014/2015

REGULAMIN

 

I. ORGANIZACJA LIGI

1. Organizatorem Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt jest Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna. Nad całością kontrolę sprawuje przedstawiciel Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach.

2. Patronat nad Podbeskidzką Ligą Amatorską Piłki Ręcznej Dziewcząt sprawują Związek Piłki Ręcznej w Polsce z siedzibą w Warszawie, Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach, Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła i Starosta Żywiecki Andrzej Zieliński, a nad poszczególnymi Turniejami Ligowymi poszczególni Wójtowie Gmin i Burmistrz Miasta Żywiec.

3. Warunkiem uczestnictwa w Podbeskidzkiej Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt jest przyznanie dla poszczególnej drużyny i jej opiekuna licencji przez zarząd Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna. Licencja udzielana jest w terminie do 10 września, a przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej z e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. W przyznaniu licencji dla drużyny pod uwagę brane jest dotychczasowe przestrzeganie regulaminu podczas Turniejów Ligowych, jak i ogólne zachowanie wobec innych zespołów, a także organizatorów i sędziów.

5. Licencje dla drużyny oraz trenera/opiekuna może zostać przyznana warunkowo na okres 3-4 miesięcy bez podania przyczyny, z uwagi na wcześniejsze zastrzeżenia ze strony organizatorów co do zachowania drużyny lub trenera/opiekuna.

6. W przypadku, gdy drużynę prowadzi osoba, która zastępuje opiekuna, to kapitan zespołu jest zobowiązany poinformować o tym fakcie w jak najszybszym terminie zarząd Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna za pośrednictwem poczty elektronicznej z e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , aby wydano stosowną licencję.

7. Osoba bez licencji nie ma prawa przebywać na ławce rezerwowych. W przypadku, gdy osoba bez licencji będzie przebywać na ławce rezerwowych drużyna otrzymuje walkower.

8. Warunkiem uczestnictwa w poszczególnym Turnieju Ligowym jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej przed rozpoczęciem pierwszego meczu. Karta wydawana jest w dniu Turnieju Ligowego. Bez jej wypełnienia drużyna nie może rozpocząć meczu.

9. Dodatkowo bezwzględnie obowiązkowa jest jednorazowa pisemna zgoda od rodziców na uczestnictwo w rozgrywkach ligi, która obowiązuje do 30 czerwca 2015 roku, a powinna zostać dostarczona przed rozpoczęciem pierwszego meczu.

10. Organizatorzy zapewniają sędziów, którzy czuwają nad właściwym przebiegiem turnieju i do nich należy interpretacja kontrowersyjnych sytuacji na parkiecie w obowiązkowym porozumieniu z przedstawicielem Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w czasie trwania sezonu 2014/2015. Wszelkie sprawy sporne organizatorzy rozstrzygać będą wspólnie z sędziami zawodów i przedstawicielem Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu i miejsca rozegrania turnieju oraz zmiany kolejności spotkań podczas Turnieju Ligowego bez podania przyczyny.

13. Uczestnicy biorą udział w turniejach na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.

14. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

15. Drużyny zobowiązane są do wyznaczenia trzech osób – w tym kapitan i zastępca – tzw. trójek drużynowych, które będą się kontaktować z zarządem Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Żywiecczyzna i przedstawicielem Śląskiego Związku Piłki Ręcznej. Trójki muszą zostać obowiązkowo podane z danymi: imię, nazwisko, telefon, e-mail pocztą elektroniczną na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego turnieju, czyli przed 20 września. Bez tego drużyna nie zostanie będzie dopuszczona do gry!

16. Kategorycznie zabrania się podczas turniejów reklamowania, propagowania i uprawiania rektrutacji grających dziewcząt do szkół prowadzących specjalizację z piłki ręcznej w przypadku, gdy placówka nie ma podpisanej odpowiedniej umowy ze Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej Żywiecczyzna. W przeciwnym razie szkoła otrzyma wezwanie do zapłacenia wystawionego rachunku w wysokości 600 złotych, a w przypadku natarczywego łamania tego przepisu osoba zostanie wyproszona z obiektu sportowego.


II. ROZGRYWKI

17. Rozgrywki Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt prowadzone są w dwóch ligach: I Podbeskidzka Liga Amatorska Piłki Ręcznej Dziewcząt i II Podbeskidzka Liga Amatorska Piłki Ręcznej Dziewcząt.

18. Do rozgrywek I Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt w sezonie 2014/2015 zgłoszonych zostało 12 drużyn: Bystra Ciapki, Bystra Gimnazjum, LKS Orzeł Łękawica, Łodygowice, PKS Olimpijczyk Gilowice, PTG Sokół w Gminie Czernichów Stowarzyszenie 16 Bielsko-Biała, Metal Węgierska Górka, Team Jeleśnia, Twardorzeczka, Ujsoły i Żywiec.

19. Do rozgrywek II Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt w sezonie 2014/2015 zgłoszonych zostało 9 drużyn: Gimnazjum Łękawica, Koszarawa, Milówka, Młody Wieprz, PTG Sokół w Gminie Czernichów II, Ślemień, Świnna, Twardorzeczka II i Wieprz.

20. Drużyna, która wycofuje się z rozgrywek musi przesłać informację pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W innym wypadku drużyna będzie otrzymać walkowery bez adnotacji o wycofaniu się z rozgrywek.

21. Spotkania w ramach I Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt rozgrywane są o tytuł Mistrza Podbeskidzia.

22. Drużyny, które w sezonie 2014/2015 zajmą miejsca 11 i 12 w ostatecznej klasyfikacji I Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt od sezonu 2015/2016 zagrają w II Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt.

23. Drużyny, które w sezonie 2014/2015 zajmą miejsca 1 i 2 w ostatecznej klasyfikacji II Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt od sezonu 2015/2016 zagrają w I Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt.

24. Osobną prowadzoną klasyfikacją jest rywalizacja o tytuł Mistrza Żywiecczyzny (zaliczane będą mecze pomiędzy drużynami z powiatu żywieckiego z I Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt).

25. Osobną prowadzoną klasyfikacją jest rywalizacja o tytuł Mistrza Ziemi Bielskiej (dotyczy to jedynie meczów pomiędzy drużynami z Bielska-Białej i powiatu bielskiego z I Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt).

26. W I i II Podbeskidzkiej Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt mogą brać udział dziewczyny urodzone w latach 1992 - 2002. Ewentualnie dopuszcza się roczniki 1991 i 2003, ale po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami.

27. Rozgrywki odbywają się raz w miesiącu w ramach turniejów, gdzie każda z drużyn rozgrywa od 1 do 3 spotkań.

28. Opłata startowa za cały sezon wynosi 100 złotych od drużyny. Powinna zostać wpłacona przed rozpoczęciem pierwszego meczu. W przypadku braku opłaty startowej drużyna będzie musiała ją uiścić przed kolejnym turniejem, ale jej wysokość będzie zwiększona każdorazowo o 50 procent.

29. W I rundzie jesiennej planowane są turnieje I Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt i II Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt: Łękawica (20 września 2014), Milówka (11 października 2014), Żywiec Oczków (8 listopada 2014), Twardorzeczka (13 grudnia 2014) i Łodygowice (10 stycznia 2015).

30. W II rundzie wiosennej planowane są turnieje I Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt i II Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt: Wilkowice (21 lutego 2015), Czernichów (14 marca 2015), Wieprz (11 kwietnia 2015), Gilowice (23 maja 2015) i Węgierska Górka (20 czerwca 2015).

31. W całym sezonie każda drużyna w I Podbeskidzkiej Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt rozegra łącznie 22 mecze.

32. W całym sezonie każda drużyna w II Podbeskidzkiej Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt rozegra łącznie 18 meczy.

33. Miejsca i terminy poszczególnych zawodów wraz z konkretnymi godzinami rozgrywania meczów podawane będą na stronie internetowej – www.recznazywiecczyzna.ugu.pl – oraz w odrębnych komunikatach przesyłanych drogą elektroniczną z adresu – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

34. W trakcie I rundy (obejmującej pięć turniejów) zawodniczka może maksymalnie występować w dwóch różnych drużynach dotyczy to I i II Ligi.

35. W trakcie jednego turnieju zawodniczka może grać tylko i wyłącznie w barwach jednej drużyny I lub II Ligi. W innym przypadku druga drużyna, w której zawodniczka wystąpi, przegra walkowerem 7:0.

36. Ewentualna zmiana drużyny przez zawodniczkę pomiędzy turniejami oraz I i II Ligą musi być obowiązkowo zgłoszona do organizatorów ligi na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej dzień przed turniejem. W innym przypadku przeciwna drużyna wygra walkowerem 7:0.

37. Brak uczestnictwa drużyny w turnieju oznacza przyznanie przeciwnym drużynom zwycięstwa walkowerem 7:0. Dodatkowo drużyna, która nie stawi się do meczów na Turnieju Ligowym otrzymuje minus 1 punkt za każde spotkanie.

38. O końcowej kolejności w tabeli decyduje ilość punktów, a następnie bilans bezpośrednich meczów. W przypadku remisowego bilansu decyduje liczba różnicy bramek z wszystkich meczów w lidze, a następnie większa liczba strzelonych bramek. Dotyczy to wszystkich klasyfikacji.

39. Zastosowanie mają przepisy gry w piłkę ręczną z uproszczeniami.

40. W turniejach używane są piłki bezklejowe, dlatego kategorycznie zabrania się używania kleju.

41. Zespoły uczestniczące muszą posiadać jednolite stroje lub ewentualnie zakładają znaczniki o czym przesądza losowanie przeprowadzone przez jednego z sędziów.

42. Przy wejściu na boisko zawodniczki muszą bezwzględnie ściągnąć łańcuszki, wisiorki oraz kolczyki lub w tym ostatnim przypadku zabezpieczyć je poprzez zaklejenie plastrami. Dotyczy to również metalowych wsuwek we włosach. Zabezpieczone powinny być także nadmiernie długie paznokcie, aby nie dochodziło do podrapań na ciele zawodniczek z drużyn przeciwnych.

43. W przypadku nie spełnienia warunków w punkcie nr 40 sędzia ma prawo nie wpuścić zawodniczki na boisko, a gdy odmawia ona podporządkowaniu zaleceniom sędziów, może zostać zawieszona przez organizatorów nawet na kilka meczy.

44. Czas na rozgrzewkę dla każdej z drużyn na boisku przed rozpoczęciem meczu wynosi do 3 minut.

45. Mecze rozgrywane są po 20 minut, z których jedna połowa trwa 10 minut.

46. Przerwa pomiędzy połowami w jednym spotkaniu trwa 1 minutę.

47. Trener-opiekun w czasie gry swojej drużyny ma prawo do jednorazowego wzięcia czasu dla swojej drużyny o długości do 40 sekund w każdej połowie.

48. O wzięcie czasu trener-opiekun prosi poprzez położenie zielonej kartki na stoliku sędziego technicznego, ale tylko w momencie, gdy prowadzona przez niego drużyna jest w posiadaniu piłki.

49. Stosowana przez sędziów kara dla zawodników to 1 minuta.

50. Po dwóch karach jednominutowych dla zawodniczki otrzymuje ona dyskwalifikację z dalszej gry w tym meczu, co równoznaczne jest z czerwoną kartką.

51. W obrębie pola gry przebywać mogą jedynie zawodniczki i opiekunowie drużyn, które aktualnie rozgrywają mecz, a także organizatorzy. W przypadku nadmiernego łamania tego przepisu dopuszcza się zawieszenie zawodniczki przez organizatorów.

52. O wyborze piłki do gry decydują sędziowie w porozumieniu z organizatorami.

53. Protest mogą składać jedynie: trener, opiekun, osoby z trójek drużynowych do 20 minut od zakończenia meczu w formie ustnej wraz z uzasadnieniem. Ten sam protest musi zostać zgłoszony w przeciągu 24 godzin pisemnie pocztą elektroniczną na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Żywiecczyzna lub przedstawiciel Śląskiego Związku Piłki Ręcznej rozpatrzą go najpóźniej do 14 dni.

54. Tylko trener-opiekun danej drużyny z ważną licencją oraz kapitan danej drużyny mogą decydować o jakichkolwiek zmianach w swojej drużynie. Nie może tego robić trener-opiekun innej drużyny.

55. Drużyny podlegające pod Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna zobowiązane są do podania informacji przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej z e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o ilości zawodniczek wyjeżdżających na dany turniej ligowy z tygodniowym wyprzedzeniem.

56. W przypadku, gdy zostanie podstawiony bus i nie będzie zawodniczek gotowych do wyjazdu, to wtedy dana drużyna, podlegająca pod Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna, zostanie obciążona kosztami dojazdu busa.

III. OBOWIĄZKI, KARY I ZAWIESZENIA

57. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora i sędziego w zakresie ładu i porządku na obiektach sportowych.

58. Za porządek w szatniach odpowiadają kapitanowie drużyn, którzy po zakończonych meczach i wyjściu z szatni swojej drużyny są zobowiązani, aby wspólnie z jednym z organizatorów sprawdzić stan czystości szatni.

59. Za zgubienie klucza od szatni odpowiadają drużyny, które w niej przebywały. Jednocześnie są one zobowiązane do zwrócenia kosztów za dorobienie klucza. W przypadku odmowy drużyna zostaje zawieszona w rozgrywkach.

60. Wprowadza się kategoryczny zakaz rozgrzewek z piłką na korytarzach hal sportowych pod karą dyskwalifikacji drużyny w jednym spotkaniu, co oznacza przegrana walkowerem 7:0.

61. Organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione rzeczy w szatni przez zawodniczki.

62. Drużyna, która jest gospodarzem turnieju zobowiązana jest do wydelegowania kilku osób, które podczas zawodów będą od początku do końca do dyspozycji koordynatorów Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. W przypadku niespełnienia tego warunku drużyna może w pierwszym ze spotkań ukarana dyskwalifikacją, co oznacza przegraną walkowerem 7:0

63. W przypadku niesportowego i niekulturalnego zachowania trenera-opiekuna sędzia ma prawo przyznać 1 minutę kary dla wyznaczonej zawodniczki przez trenera-opiekuna drużyny.

64. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania, uciążliwego łamania zasad regulaminu bądź też zachowania mającego na celu nakłonić do nieprzestrzegania regulaminu - sędzia, jak i organizatorzy mają prawo do zawieszenia, zdyskwalifikowania zawodnika, a w przypadku zdekompletowania zespołu z powodu nałożonej kary, ukarania drużyny walkowerem 7:0 w meczach nie rozegranych w danym turnieju.

65. O długości kary zawieszenia zawodnika decydują organizatorzy, a długość kary będzie zależna od przyczyny jej nałożenia.

66. Najwyższymi karami są: dyskwalifikacja całej drużyny na określoną ilość meczów, cofnięcie licencji na uczestnictwo w rozgrywkach Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt w przypadku uciążliwego zachowania w stosunku do sędziów i organizatorów lub notorycznego łamania zapisów w regulaminie.

IV. WYJAZDY LIGOWE

67. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna stara się organizować wyjazdy i spotkania z piłkarzami i piłkarkami z Superligi oraz z reprezentacji Polski.

68. Część tych kosztów wyjazdów pokrywają uczestnicy.

69. Informacja o wyjeździe i zgłoszeniach przesłana jest z e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

70. O zakwalifikowaniu na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń przyjmowanych na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

71. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na liście z uwagi na zaangażowanie dziewcząt w pomoc organizacyjną, a także po konsultacji z trenerami/opiekunami.

72. Wszelkie próby wymuszania, narzucania i pretensji dotyczące składu listy wyjazdowej mogą spowodować, że dana zawodniczka zostanie wykreślona z listy przy najbliższym wyjeździe lub kolejnym bez podania przyczyny.

73. Rezygnacja z wyjazdu powinna być zgłaszana natychmiast na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub sms do któregokolwiek z koordynatorów Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. W przypadku zlekceważenia tego przepisu zawodniczka nie będzie brana pod uwagę przy kolejnym wyjeździe.