Get Adobe Flash player

Sponsorzy

Honorowy Patronat

Wspierają nas:

Partnerzy

PODBESKIDZKA LIGA AMATORSKA PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT 2013/2014

REGULAMIN

 

 

 

I. ORGANIZACJA LIGI

 

 

1. Organizatorem Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt jest Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna. 

 

2. Patronat nad Podbeskidzką Ligą Amatorską Piłki Ręcznej Dziewcząt sprawują Związek Piłki Ręcznej w Polsce z siedzibą w Warszawie, Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach, Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła i Starosta Żywiecki Andrzej Zieliński, a nad poszczególnymi Turniejami Ligowymi poszczególni Wójtowie Gmin i Burmistrz Miasta Żywiec. 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w Podbeskidzkiej Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt jest przyznanie licencji przez zarząd Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna. Licencja udzielana jest w terminie do 15 sierpnia, a przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej z e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

4. W przyznaniu licencji dla drużyny pod uwagę brane jest dotychczasowe przestrzeganie regulaminu podczas Turniejów Ligowych, jak i ogólne zachowanie wobec innych zespołów, a także organizatorów i sędziów. 

 

5. Dodatkowo licencje otrzymują trenerzy/opiekunowie, co jest jednocześnie potwierdzeniem ich prawa do trenowania drużyny występującej w Podbeskidzkiej Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. Udzielana jest ona w terminie do 15 sierpnia, a przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej z e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

6. Licencje dla drużyny oraz trenera/opiekuna może zostać przyznana warunkowo na okres 3-4 miesięcy bez podania przyczyny, z uwagi na wcześniejsze zastrzeżenia ze strony organizatorów co do zachowania drużyny lub trenera/opiekuna. 

 

7. Warunkiem uczestnictwa w poszczególnym Turnieju Ligowym jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej przed rozpoczęciem pierwszego meczu. Karta wydawana jest w dniu Turnieju Ligowego. Dodatkowo bezwzględnie obowiązkowa jest jednorazowa pisemna zgoda od rodziców na uczestnictwo w rozgrywkach ligi, która obowiązuje do 30 czerwca 2014 roku, a powinna zostać dostarczona przed rozpoczęciem pierwszego meczu. 

 

8. Organizatorzy zapewniają sędziów, którzy czuwają nad właściwym przebiegiem turnieju. 

 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w czasie trwania sezonu. Wszelkie sprawy sporne organizatorzy rozstrzygać będą wspólnie z sędziami zawodów. 

 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu i miejsca rozegrania turnieju bez podania przyczyny. 

 

11. Uczestnicy biorą udział w turniejach na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 

12. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. 

 

 

II. ROZGRYWKI

 

 

13. Spotkania w ramach Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt rozgrywane są o tytuł Mistrza Podbeskidzia. Osobną prowadzoną klasyfikacją jest rywalizacja o tytuł Mistrza Ziemi Bielskiej (dotyczy to jedynie meczów pomiędzy drużynami z Bielska-Białej i powiatu bielskiego). Inna prowadzona klasyfikacja dotyczy rywalizacji o tytuł Mistrza Żywiecczyzny (zaliczane będą mecze pomiędzy drużynami z powiatu żywieckiego). 

 

14. W Podbeskidzkiej Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt mogą brać udział dziewczyny urodzone w latach 1991 - 2000. Ewentualnie dopuszcza się roczniki 1990 lub 2001, ale po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami. 

 

15. Rozgrywki odbywają się raz w miesiącu w ramach turniejów, gdzie każda z drużyn rozgrywa od 2 do 4 meczów. 

 

16. Opłata startowa za cały sezon wynosi 100 złotych od drużyny. 

 

17. W I rundzie jesiennej planowane są turnieje: Łękawica (7 września 2013), Milówka (12 października 2013), Twardorzeczka (16 listopada 2013), Czernichów (14 grudnia 2013) i Łodygowice (11 stycznia 2014). 

 

18. W II rundzie wiosennej planowane są turnieje: Wilkowice (22 lutego 2014), Żywiec Oczków (15 marca 2014), Wieprz (12 kwietnia 2014), Gilowice (24 maja) i Węgierska Górka (21 czerwca). 

 

19. W całym sezonie każda drużyna rozegra łącznie 36 meczów. 

 

20. Miejsca i terminy poszczególnych zawodów wraz z konkretnymi godzinami rozgrywania meczów podawane będą na stronie internetowej – www.recznazywiecczyzna.ubf.pl – oraz w odrębnych komunikatach przesyłanych drogą elektroniczną z adresu – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

21. W trakcie I rundy (obejmującej pięć turniejów) zawodniczka może maksymalnie występować w dwóch różnych drużynach. 

 

22. W trakcie jednego turnieju zawodniczka może grać tylko i wyłącznie w barwach jednej drużyny. W innym przypadku przeciwna drużyna wygra walkowerem 7:0. 

 

23. Ewentualna zmiana drużyny przez zawodniczkę pomiędzy turniejami musi być obowiązkowo zgłoszona do organizatorów ligi na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W innym przypadku przeciwna drużyna wygra walkowerem 7:0. 

 

24. Brak uczestnictwa drużyny w turnieju oznacza przyznanie przeciwnym drużynom zwycięstwa walkowerem 7:0. Dodatkowo drużyna, która nie stawi się do meczów na Turnieju Ligowym otrzymuje minus 1 punkt za każde spotkanie. 

 

25. O końcowej kolejności w tabeli decyduje ilość punktów, a następnie bilans bezpośrednich meczów. W przypadku remisowego bilansu decyduje liczba różnicy bramek z wszystkich meczów w lidze, a następnie większa liczba strzelonych bramek. 

 

26. Zastosowanie mają przepisy gry w piłkę ręczną z uproszczeniami. 

 

27. W turniejach używane są piłki bezklejowe, dlatego kategorycznie zabrania się używania kleju. 

 

28. Zespoły uczestniczące muszą posiadać jednolite stroje lub ewentualnie zakładają znaczniki o czym przesądza losowanie przeprowadzone przez jednego z sędziów. 

 

29. Przy wejściu na boisko zawodniczki muszą bezwzględnie ściągnąć kolczyki lub zabezpieczyć je poprzez zaklejenie plastrami. Dotyczy to również metalowych wsuwek we włosach. Zabezpieczone powinny być także nadmiernie długie paznokcie, aby nie dochodziło do podrapań na ciele zawodniczek z drużyn przeciwnych. 

 

30. W przypadku nie spełnienia warunków w punkcie 29 sędzia ma prawo nie wpuścić zawodniczki na boisko, a gdy odmawia ona podporządkowaniu zaleceniom sędziów, może zostać zawieszona przez organizatorów nawet na kilka meczów. 

 

31. Czas na rozgrzewkę dla każdej z drużyn na boisku przed rozpoczęciem meczu wynosi do 3 minut. 

 

32. Mecze rozgrywane są po 14 minut, z których jedna połowa trwa 7 minut. 

 

33. Przerwa pomiędzy połowami w jednym spotkaniu trwa 1 minutę. 

 

34. Trener-opiekun w czasie gry swojej drużyny ma prawo do jednorazowego wzięcia czasu dla swojej drużyny o długości do 40 sekund. 

 

35. O wzięcie czasu trener-opiekun prosi poprzez położenie zielonej kartki na stoliku sędziego technicznego, ale tylko w momencie, gdy prowadzona przez niego drużyna jest w posiadaniu piłki. 

 

36. Stosowana przez sędziów kara dla zawodników to 1 minuta. 

 

37. Po dwóch karach jednominutowych dla zawodniczki otrzymuje ona dyskwalifikację z dalszej gry w tym meczu, co równoznaczne jest z czerwoną kartką. 

 

38. W obrębie pola gry przebywać mogą jedynie zawodniczki i opiekunowie drużyn, które aktualnie rozgrywają mecz, a także organizatorzy. W przypadku nadmiernego łamania tego przepisu dopuszcza się zawieszenie zawodniczki przez organizatorów. 

 

39. O wyborze piłki do gry decydują sędziowie w porozumieniu z organizatorami. 

 

40. Sezon 2013/2014 będzie początkiem reorganizacji Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. Od sezonu 2014/2015 wprowadzony zostanie podział na I ligę i II ligę. Drużyny, które zajmą w sezonie 2013/2014 miejsca od 1 do 12 zagrają w sezonie 2014/2015 w I Podbeskidzkiej Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. Z kolei drużyny, które zajmą miejsca od 13 do 19 zagrają w sezonie 2014/2015 w II Podbeskidzkiej Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. 

 

 

III. OBOWIĄZKI, KARY I ZAWIESZENIA

 

 

41. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora i sędziego w zakresie ładu i porządku na obiektach sportowych. 

 

42. Za porządek w szatniach odpowiadają kapitanowie drużyn, którzy po zakończonych meczach i wyjściu z szatni swojej drużyny są zobowiązani, aby wspólnie z jednym z organizatorów sprawdzić stan czystości szatni. 

 

43. Za zgubienie klucza od szatni odpowiadają drużyny, które w niej przebywały. Jednocześnie są one zobowiązane do zwrócenia kosztów za dorobienie klucza. W przypadku odmowy drużyna zostaje zawieszona w rozgrywkach. 

 

44. Organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione rzeczy w szatni przez zawodniczki. 

 

45. Drużyna, która jest gospodarzem turnieju zobowiązana jest do wydelegowania kilku osób, które podczas zawodów będą od początku do końca do dyspozycji koordynatorów Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. 

 

46. W przypadku niesportowego i niekulturalnego zachowania trenera-opiekuna sędzia ma prawo przyznać 1 minutę kary dla wyznaczonej zawodniczki przez trenera-opiekuna drużyny. 

 

47. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania, uciążliwego łamania zasad regulaminu bądź też zachowania mającego na celu nakłonić do nieprzestrzegania regulaminu - sędzia, jak i organizatorzy mają prawo do zawieszenia, zdyskwalifikowania zawodnika, a w przypadku zdekompletowania zespołu z powodu nałożonej kary, ukarania drużyny walkowerem 7:0 w meczach nie rozegranych w danym turnieju. 

 

48. O długości kary zawieszenia zawodnika decydują organizatorzy, a długość kary będzie zależna od przyczyny jej nałożenia. 

 

49. Najwyższymi karami są: dyskwalifikacja całej drużyny na określoną ilość meczów, cofnięcie licencji na uczestnictwo w rozgrywkach Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt w przypadku uciążliwego zachowania w stosunku do sędziów i organizatorów lub notorycznego łamania zapisów w regulaminie. 

 

 

IV. WYJAZDY LIGOWE

 

 

50. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna stara się organizować wyjazdy i spotkania z piłkarzami i piłkarkami z Superligi oraz z reprezentacji Polski. 

 

51. Część tych kosztów wyjazdów pokrywają uczestnicy. 

 

52. Informacja o wyjeździe i zgłoszeniach przesłana jest z e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

53. O zakwalifikowaniu na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń przyjmowanych na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

54. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na liście z uwagi na zaangażowanie dziewcząt w pomoc organizacyjną, a także po konsultacji z trenerami/opiekunami. 

 

55. Wszelkie próby wymuszania, narzucania i pretensji dotyczące składu listy wyjazdowej mogą spowodować, że dana zawodniczka zostanie wykreślona z listy przy najbliższym wyjeździe lub kolejnym bez podania przyczyny. 

 

56. Rezygnacja z wyjazdu powinna być zgłaszana natychmiast na e-maila recznazywiecczyzna@gmailcom lub sms do któregokolwiek z koordynatorów Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. W przypadku zlekceważenia tego przepisu zawodniczka nie będzie brana pod uwagę przy kolejnym wyjeździe. 

 

 

 

Zarząd - Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Żywiecczyzna